MUHARREF TEVRAT’TAKİ SALDIRGANLIK VE VAHŞET ÂYETLERİ

“Ve Allahın Rabbin sana teslim edeceği bütün halkları
bitireceksin ve gözlerin onlara acımayacak…. O şehrin ahalisini mutlaka
kılıçtan geçireceksin, onu ve onda olan her şeyi, ve hayvanlarını tamamen yok
edeceksin.” (Tesniye 7/16; 13/15)

“Parlayan kılıcımı bileyip yargılamak için elime alınca,
düşmanlarımdan öç alacağım, benden nefret edenlere karşılığını vereceğim.
Oklarımı kanla sarhoş edeceğim. Kılıcım öldürülenlerin ve tutsakların kanıyla,
düşman önderlerinin başlarıyla ve etle beslenecek.” (Tesniye 32:41-42)

"Tanrınız RAB mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye
sizi götürdüğünde, önünüzden birçok ulusu -Hititler’i, Girgaşlılar’ı,
Amorlular’ı, Kenanlılar’ı, Perizliler’i, Hivliler’i, Yevuslular’ı, sizden daha
büyük ve daha güçlü yedi ulusu- kovacak.

Tanrınız RAB bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları
bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla antlaşma
yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız.

Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına
vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız.

Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak, başka
ilahlara tapmalarına neden olacaklardır. O zaman RAB size öfkelenecek ve sizi
çabucak yok edecek." (Tesniye 7:1-4)

“Eriha Kenti’nin kapıları, İsrailliler yüzünden sımsıkı
kapatılmıştı. Ne giren vardı, ne de çıkan. RAB, Yeşu’ya, “İşte Eriha’yı,
kralını ve yiğit savaşçılarını senin eline teslim ediyorum” dedi. (İsrailli)
halk bağırmaya başladı, kahinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten
halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bulunduğu yerden
dosdoğru kente girdi. Böylece (İsrailliler) kenti ele geçirdiler. Kadın erkek,
genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kentte ne kadar canlı
varsa, hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler. Sonra kenti içindekilerle birlikte
ateşe verdiler. Ancak altını ve gümüşü, tunç ve demir eşyayı RAB’bin
Tapınağı’nın hazinesine koydular.” (Yeşu 6: 1-26)

“Bütün İsrail Ay kentine döndü ve ahalinin hepsini kılıçtan
geçirdiler ve o gün erkeklerden ve kadınlardan öldürülenlerin hepsi onikibin
kişiydi.” (Yeşu 8:24-26)

"Ve Yeşu o günde Makeda’yı aldı onları ve onda olan tüm
canları yok etti, artakalan kimse bırakmadı. Ve Yeşu ve kendisiyle beraber tüm
İsrail Makkeda’dan Libna’ya geçti ve Libna’ya karşı cenk etti onları ve onda
olan tüm canları yok etti, artakalan kimse bırakmadı.(…)

Ve Yeşu ve kendisiyle beraber tüm İsrail Libna’dan Lakiş’e
geçti ve Lakiş’e karşı cenk etti onları ve onda olan tüm canları yok etti, artakalan
kimse bırakmadı.

Ve Yeşu ve kendisiyle beraber tüm İsrail Lakiş’ten Eglon’a
geçti ve ona karşı cenk etti onları ve onda olan tüm canları yok etti,
artakalan kimse bırakmadı.

Ve Yeşu ve kendisiyle beraber tüm İsrail Eglon’dan Hebron’a
çıktı ve Hebron’un tüm kentlerini ve oradaki tüm canları yok etti, artakalan
kimse bırakmadı.

Ve Yeşu ve kendisiyle beraber tüm İsrail Debir’e döndü ve
tüm kentlerini ve oradaki tüm canları yok etti, artakalan kimse bırakmadı.

Ve Yeşu tüm diyarı, dağlık bölgeyi, güneyi, Şefela’yı ve
yamaçları ve tüm kralları vurdu İsrail’in Allahı Rabbin emrettiği artakalan
kimse bırakmadı ve tüm nefes sahiplerini yok etti. Ve Gazze’ye kadar, ve
Gibeon’a kadar tüm Goşen diyarını vurdu.” (Yeşu 10:28-41 den kısaltılarak
alınmıştır)

“İşte Erden (Şeria) ırmağından batıya doğru büyük denize
(Akdeniz) kadar kırmış olduğum tüm milletlerin arazileri ile geriye kalan
milletlerin arazilerini boylarınız için miras olarak kurayla böldüm. (…) ve
Allahınız Rabbin size söylediği gibi onların ülkesini mülk edineceksiniz” (Yeşu
23: 4-5)

"Kral Ahaz’ın öldüğü yıl gelen bildiri:

Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin.
Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek,

Onun ürünü uçan yılan olacak.

Yoksulların en yoksulu doyacak, Düşkünler güvenlikte
yatacak.

Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım,

Sağ kalanlarınız da ölecek.

Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et! Ey Filistliler,
eridiniz baştan başa.

Kuzeyden toz duman yükseliyor,

Düşman askerleri sıra sıra geliyor.

O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek? "RAB Siyon’un
temelini attı,

Halkının düşkünleri oraya sığınacak" denecek."
(Yeşaya 14:28-32)

"Ey uluslar, işitmek için yaklaşın! Ey halklar, kulak
verin!

Dünya ve üzerindeki herkes,

Yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin!

RAB bütün uluslara öfkelendi, Onların ordularına karşı
gazaba geldi.

Onları tümüyle mahvolmaya,

Boğazlanmaya teslim edecek.

Ölüleri dışarı atılacak, Pis kokacak cesetleri;

Dağlar kanlarıyla sulanacak." (Yeşaya 34:1-3)

"Ben, Her Şeye Egemen RAB, Gazaba geldiğim, öfkemin
alevlendiği gün

Gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak.

Herkes kovalanan ceylan gibi, Çobansız koyunlar gibi halkına
dönecek,

Ülkesine kaçacak.

Yakalananın bedeni delik deşik edilecek, Ele geçen kılıçtan
geçirilecek.

Yavruları gözleri önünde parçalanacak, Evleri yağmalanacak,

Kadınlarının ırzına geçilecek." (Yeşaya 13:13-16)

"Ey Filist ülkesi Kenan, RAB’bin yargısı sana karşıdır.
Hepinizi yok edecek RAB, Ülkede yaşayan kimse kalmayacak." (Sefanya 2:5)

"İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: Her çeşit kuşa ve
yabanıl hayvana seslen: ‘Sizin için hazırlayacağım kurbana, İsrail dağları
üzerindeki büyük kurbana gelin, her yandan toplanın! Orada et yiyecek, kan
içeceksiniz.

Başan’ın besili hayvanlarının -koçların, kuzuların,
tekelerin, boğaların- etini yiyip kanını içer gibi yiğitlerin etini yiyecek,
dünya önderlerinin kanını içeceksiniz.

Sizin için hazırlayacağım kurbandan doyana dek yağ
yiyeceksiniz, sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz.

Soframda atlardan, atlılardan, yiğitlerden ve her çeşit
askerden bol bol yiyip doyacaksınız. Egemen RAB böyle diyor" (Hezekiel
39:17-21)

"RAB’bin Musa’ya verdiği buyruk uyarınca, Midyanlılar’a
savaş açıp bütün erkekleri öldürdüler.

Öldürdükleri arasında beş Midyan kralı -Evi, Rekem, Sur, Hur
ve Reva- da vardı. Beor oğlu Balam’ı da kılıçla öldürdüler.

Midyanlı kadınlarla çocuklarını tutsak alıp bütün
hayvanlarını, sürülerini, mallarını yağmaladılar.

Midyanlılar’ın yaşadığı bütün kentleri, obaları ateşe
verdiler.

İnsanları, hayvanları, yağmalanmış bütün malları yanlarına
aldılar.

Tutsaklarla yağmalanmış malları Şeria Irmağı’nın yanında,
Eriha karşısında, Moav ovalarındaki ordugahta konaklayan Musa’yla Kâhin
Elazar’a ve İsrail topluluğuna getirdiler.

Musa, Kâhin Elazar ve topluluğun önderleri onları karşılamak
için ordugahın dışına çıktılar.

Musa savaştan dönen ordu komutanlarına -binbaşılara,
yüzbaşılara- öfkelendi.

Onlara, "Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?" diye
çıkıştı,

"Bu kadınlar Balam’ın verdiği öğüde uyarak Peor
olayında İsrailliler’in RAB’be ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden RAB’bin
topluluğu arasında ölümcül hastalık başgösterdi.

Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları
öldürün.

Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ
bırakın." (Sayılar 31:7-18)

Reklamlar
Bu yazı MAKALE içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

14 Responses to MUHARREF TEVRAT’TAKİ SALDIRGANLIK VE VAHŞET ÂYETLERİ

 1. gamze dedi ki:

  Vahşet ve kan tecavüz ve yağma hırs ve aç gözlülük bir müslüman olarak hepsinden ALLAHA sığınırım burada okuduğum ve tevrat eyeti diye adlandırılan şeylerin ALLAHIN sözü olduğuna inanmak mümkün değil böyle bir dine mensup olmadığım için ne kadar şükretsem ALLAHA azdır şükürler olsun rabbime iyiki müslümanım

 2. Bulent dedi ki:

  arkadaşlar bu yukarıda yazanlara ne müslümanlar ne hırıstiyanlar nede museviler inanır ya lardeşim allah benim verdigim canı ben alırım can almak çok günah demiş tüm kitaplarında bu vahşetle yazılan şeylere inanmak çok zor töğbe töğbe yaradana

 3. elif dedi ki:

  bismillahirrakmanirrahim öncelikle yazıma besmeleyle basladım cünkü kuranın her oknusunda bu kelimeyle baslarız cünkü allah kendini rahman ve rahim olarak bizlere kendini tanıttırıyo böyle merhametli ve affı büyük olan rabbimiz nasıl böyle bir seyler söylemistir hasa apacık bellidir ki bu yazılanlara kisilerin kendi menfaatleri dahil edilmiş ve tahrif olmustur. kuran-ı kerim kerim ise 1400 küsür yıldır harfine dahi dokunulmamıştır onların ise cesitli cesitli tevrat kitapları ve ayrı ayrı incil kitapları bulunuyor hangisine göre hareket edecekler onlar daHİ BİLMİYORLAR KURAN-IN SÖNMEZ VE SÖNDÜRÜLEMEZ İSİGI ONLARIN GÖZLERİNİ KAMASTIRIYOR ama onlar sagır kor ve dilsizlerdir bir okusalar kuran-ı keşke

 4. muhammed dedi ki:

  Bunları Allahın yazdıgına inanan varmı resmen o günün şartlarına uygun olarak çıkarları dogrutulsunda kafalarından düşmanlarına olan nefretlerini kutsal kitabları saydıkları TEVRAT \’ a dökmüşler ki böyle bir düşünceye ALLAH\’ ın sahib oldugunu düşünemeyiz bile .Bu noktada Zaten insanlara en çok huzur veren ve onları gerek müslüman gerek başka dinlerde en çok ikna eden kitab KURAN \’dır.Ne mutlu bizlere ki MÜSLÜMAN \’ ız Ne mutlu bizelere ki KİTABIMIZDA ÖLDÜRÜN YAZMIYOR 🙂 YAŞATIN AFFEDİN YAZIYOR 🙂 …

 5. cnsu dedi ki:

  bu yahudiler hiç düşünmez mi o kadar alim zatları verken içlerinde bunun ilahi bir söz olmadığını Allah bunların eline güç vermesin

 6. sertac dedi ki:

  Artık elleriyle (emaniye bilgiler içeren) kitabı yazanların vay haline! Sonra da onu (bu yazdıklarını) az bir bedel karşılığında satmak için: “Bu Allah\’ın indindendir.” derler. İşte onlara yazıklar olsun , elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. onlar için hazırlanmış alçaltıcı bir azab hazırladık onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. cehennem ne kötü bir döşektir.

 7. mustafa dedi ki:

  Yorum edebe mugayyir olduğu için silinmiştir.

 8. lutfi dedi ki:

  yüce kuranımız insanlar arasında kardeşlik ve güzelliklerden bahseder o kuranki dünya kurulduğundan beri hiç bir harfi değişmemiş ve günümüze kadar yüce allahımız tarafından korunmuştur ve kıyamete kadarda korunacaktır yukarıda bahsedilen saçmalıklar da bizim mukaddes dinimizle hiç ama hiç ilgisi olmayan çok saçma sözlerdir.arkadaşında söylediği gibi onların gözleri kördür görmezler kulaklarıda sağırdır işitmezler çünki yüce kuranda bu açıkça belirtilmiştir ve yüce ALLAH.ımızın sözüdür.allah kötü insanların şerrinden korusun AMİN.

 9. yunus dedi ki:

  bu vahşeti emreden din,din olamaz

 10. musa dedi ki:

  insan gerçekten bu ayet diye nitenilen cümleler kesinlikle bir yaratanın sözleri olmadığı apacık….insana baktığımız zaman şuurlu bir varlık nasıl olurda bu tür şeylere inanıyor…

 11. fatma dedi ki:

  bunlar ayet değil ayetlikten çıkmış tamamen kendi çıkarlarına göre uydurma dır başka bişey değil ve bunlar biliyoki son kitap ve peygamber dünyada olacak bu din yok sayılacak ama inanmak yerine inkar edip saçma sapan ayetleri kendilerine uyarlamışlar. nasıl da inanıyolar göz göre göre. ama arkadaşlar güzel bi haber ögrendim nette yahudilikten müslümanlıga geciş hızlanmıs israilli vatandaşlarda .inşallah yok olucaklar

 12. hüseyin dedi ki:

  bu kitabın gerçekle hiç ama hiç alakası yok allah nasip etsede şu kitaba uyupta filistinde kan dökenlerein kallesini ben kessem

 13. ilhan dedi ki:

  bunlar allaha inanıyorlar inaclar satanızım gibi tevratta yazıyomuş bir müslümanın kanını dökmek cennete yeri saraymış nebicim bir ayetse bu gelecekte israil diye bir ülke olmayacak bu kitabda yazıyo müslümanlar israili ele gecirecekler israil gecmişdeki acılarına geri dönecektir

 14. hakan yıldırım dedi ki:

  hayretle okudum ama şaşırmadım çünkü kuran ve son peygamber ondan geldi bunlar kıtapları
  deyiştirdiler kuranda hep güzellikler var ama bunların ayetleri dünyada ki insanlar bu ayetleri bilseler yahudilere hiç güvenmezler ama zannedersem bi kişi biliyormuş ?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s